Voorwaarden

 
Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals op gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank van Utrecht onder nummer 176/2012. 
 
Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op uw op eerste verzoek kostenloos toegezonden.
 
 
De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar via deze link.